Kapat
Ş A M D A N L I

50 KG Jel

Kategoriler:

Açıklama

PRO – JEL

Canlılara doğaya ve çevreye atmosfere zarar vermez.

Düşük seviyede yüksek verim sağlar.

Tedbir yangın tedarikçi firmasının özel laboratuvarında dermatolojik olarak teste girmiştir.

Soğutma yüksek düzeydedir, yeniden tutuşma, alevlenme gerçekleştirmez.

Projel Türkak onaylı İso belgeli tedarikçi firmamızın üretim tesisinde üretilmiştir. Alevlenmeyi engellemek için kullanılan projel ürünümüz tersanelerde kaynak yapılan makine fabrikalarında kimya firmalarında yanmanın önüne geçmek için ve aynı zamanda söndürmek için kullanılan yoğun kıvamlı yapışıcı özelliği bulunan soğutma özelliği taşıyan iletken olmayan ve asla suyla karışmayan özel amaçlı yangından koruma ve söndürme ürünüdür. Ürün su veya herhangi bir sıvı ile karışmamalı. Karıştırıldığı halinde ürünün özelliklerini yitirir. Ürünümüzde insan sağlığına zarar verecek ve kanserojen maddeler kesinlikle bulunmamaktadır.

 

 

  • Cihazlarımız TSE 862-3 EN 3-7 ve ISO 9001-2008 belgelidir.

A SINIFI YANGINLAR: Katı Madde (kağıt, tahta, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür.

B SINIFI YANGINLAR: Yanabilen sıvılar bu sınıfa dahildir. (Benzin,  yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

Benzer Ürünler